กฐินพระราชทาน ๕๒ วัดเกาะหลัก


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๒
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
******
กฐินพระราชทาน ๕๒ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวงกฐินพระราชทาน ๕๒ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวงกฐินพระราชทาน ๕๒ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวงกฐินพระราชทาน ๕๒ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: