กฐินพระราชทานวัดคลองวาฬ ๕๒


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๒
โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
******
******
กฐินพระราชทาน ๕๒กฐินพระราชทาน ๕๒กฐินพระราชทาน ๕๒กฐินพระราชทาน ๕๒กฐินพระราชทาน ๕๒กฐินพระราชทาน ๕๒กฐินพระราชทาน ๕๒กฐินพระราชทาน ๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: