กลองยาวคณะรุ่งนภากลองยาว


วงกลองยาว คณะ “รุ่งนภากลองยาว”
นายจรูญ  ปานแดง หัวหน้าคณะ
บ้านเลขที่ ๑๑/๔ หมู่ ๑๑ บ้านหนองพังพวย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๐๑๓ ๓๙๖๒
*****


65% off Tees and $10 off

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: