กลองยาวคณะศิษย์ครูแปลก


วงกลองยาว คณะศิษย์ครูแปลก
นายสมพล  อิงอ้น หัวหน้าวงกลองยาว
บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๙ บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๗๔๓๘๓๖, ๐๘๗-๙๒๗๘๓๘๑, ๐๘๑-๐๑๑๕๔๔๘,
๐๘๖-๘๒๙๔๗๐๖   
******


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: