ตรวจเยี่ยมศูนย์บูร 1/53 (2)


นายปรารพ เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
เยี่ยมชมศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลปราณบุรี
ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
“โรงสีข้าวชุมชน บ้านหนองกาใหญ่พัฒนา”
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
*******

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: