พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ ๕๑


พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ (ครบกำหนด ๑๐๐ วัน)

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: