กิจกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ๕๒


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
และคณะกรรมการคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
******
คลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญาคลังปัญญา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: