ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย ๕๒


ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๒
โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไืทย ระหว่างวันที่ ๑- ๒ เมษายน ๒๕๕๒

ขบวนวันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนวันอนุรักษ์มรดกไทย 52
ขบวนวันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52
ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52
ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52
ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52
ขบวนแห่วันอนุรักษ์มรดกไทย 52

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: