ขอพรปีใหม่เครือข่ายวัฒนธรรม ๕๓


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายทองใบ กลิ่นอุบล
ขอพรปีใหม่จากเครือข่ายวัฒนธรรม
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓
*******


ขอพรปีใหม่จากนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอพรปีใหม่จากนายบงการ ลิมปะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอพรปีใหม่จากนายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอพรปีใหม่จากนายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอพรปีใหม่จากนายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอพรปีใหม่จากนายชูชีพ สุขอนันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอพรปีใหม่จากนางสาวพจนา สงวนศักดิ์ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอพรปีใหม่จากผู้นำศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค

ขอพรปีใหม่ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์

ขอพรปีใหม่จากผู้นำศาสนาอิสลาม

ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอพรปีใหม่จากนายทองใบ กลิ่นอุบล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: