ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ หน้า ๔


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ
“ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒”
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
ณ อาคารดุสิตา กองบิน ๕ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
*******
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: