ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕๒ หน้า ๒


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ
“ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒”
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
ณ อาคารดุสิตา กองบิน ๕ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
*******
ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: