ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ หน้า ๓


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒
สาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์ และสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมวราวรรณรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
********
ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: