ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ หน้า ๒


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒
สาขาวรรณศิลป์กวีนิพนธ์ และสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมวราวรรณรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
********
ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๒
ต่อหน้า ๓>>>

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: