งานวันขึ้นปีใหม่ 53


งานวันขึ้นปีใหม่ 2553
“ขึ้นเขาห่มพระฯ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร”
วันที่ 1 มกราคม 2553
ณ เขาช่องกระจก วัดธรรมิการามวรวิหาร
โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล เป็นประธานในพิธี
*******

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: