งานเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (เช้า)


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตร

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระอุมธีรคุณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธีกดปุ่มเปิดป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระอุดมธีรคุณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธีเจิมป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระอุดมธีรคุณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายประสงค์ พิทูรกิจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลูกต้นไม้ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: