ธรรมะทัศนาจร ปี๕๒ หน้า ๑


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ
ธรรมะทัศนาจร ปี ๒๕๕๒
ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ วัดทางสาย อ.บางสะพาน และวัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมืองฯ
มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน
********
ธรรมะทัศนาจร ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ธรรมะทัศนาจร ปี ๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: