บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๕๓


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: