ประกวดบรรยายธรรม 53


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดประกวดแข่งขันบรรยายธรรม (ระดับจังหวัด) ปี 2553
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
สนับสนุนโดย พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
********

เด็กชายสาโรช พุ่มทิพย์ จากโรงเรียนบ้านปากเหมือง
ชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) เข้าประกวดระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค 15)

เด็กหญิงชลธิชา ปุริตา โรงเรียนบ้านไร่บน
ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) เข้าประกวดระดับภาค

เด็กหญิงศันสนีย์ เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด
ชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาตอนปลาย) เข้าประกวดระดับภาค


เด็กชายภานุวัฒน์ มูลทองชุน โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด
ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) เข้าประกวดระดับภาค


นางสาวศิริกุล แก้วขาว และนางสาวเปรมฤดี คงเพชร โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) เข้าประกวดระดับภาค

เด็กชายสาโรช พุ่มทิพย์ จากโรงเรียนบ้านปากเหมือง
ชนะเลิศ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น) เข้าประกวดระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค 15)

ดาวน์โหลด >>> ผลการประกวดบรรยายธรรม53

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: