ประชุมกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด 1/53


สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริการสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ ห้องด่านสิงขร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓
นายชูชีพ สุขอนันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เป็นประธานการประชุม
*******


นำเสนองานประชุมกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดครั้ง 1 ปี 53

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: