ประชุมพ.ร.บ.ภาพยนตร์๕๑


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติและการตรวจสถานประกอบการ

ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการประชุม

– การอภิปรายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติและการตรวจสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

– การบรรยายเรื่อง “ร้านเกมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร

– การบรรยาย เรื่อง “พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: