ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ
“ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑”
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
ณ โรงแรมการ์เด้น วิว รีสอร์ท (บ้านหนองกก) อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
*******
ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: