ปีใหม่วิถีไทย ปลอดภัย พอเพียง 53


เชิญชวนอนุรักษ์ สืบสานคุณค่าประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2553

“ปีใหม่วิถีไทย ปลอดภัย พอเพียง”
*******


กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการรณรงค์เผยแพร่คุณค่าและสาระของประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ภายใต้คำขวัญ ‘ปีใหม่วิถีไทย ปลอดภัย พอเพียง’ เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติ 10 ประการ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพ.ศ.2553 คือ

– การเยี่ยมเยียน บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่เพื่อขอพร และรับพร, การคิดดีทำดี โดยการตั้งใจที่จะกระทำความดีหรือมีความรู้สึกดีๆต่อผู้อื่นและสังคมโดยไม่ หวังสิ่งตอบแทนจะทำให้จิตใจเป็นสุข เกิดมิตรภาพและความจริงใจที่มีให้แก่กัน

– การทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา การทำทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ ซึ่งเป็นประเพณีนิยมและวิธีปฏิบัติของคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อให้จิตใจสดชื่น แจ่มใสเบิกบานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

– การส่งบัตรอวยพร มอบของขวัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหรือมอบหนังสือ โดยใช้สินค้าไทย เพื่อเป็นการอวยพรและแสดงถึงความปรารถนาดี ความเป็นมิตรไมตรีที่มีให้แก่กัน

– การเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด และทำความสะอาดสถานที่ โรงเรียน วัด สถานที่ทำงาน เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ พร้อมทั้งประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน เพื่อต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

– การตรวจสอบข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเองที่ได้ทำมาตลอดปี เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนและปรับปรุงให้ดีขึ้น

– การร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนไม่ดื่มเหล้าและเสพสิ่งเสพติดในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และการถูกล่อล่วงทางเพศ

– การรักษามารยาทและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่ควรเล่นสนุกสนานหรือคึกคะนองเกินขอบเขต จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

– การจัดงานรื่นเริงระหว่างครอบครัว มิตรสหาย เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยการร่วมรณรงค์เลี้ยงสังสรรค์ในวันขึ้นปีใหม่ให้เกิดความปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

– การร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยไปร่วมงาน ส่งท้าย ปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมต้อนรับปีใหม่ด้วยการถือศีลปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้เบิกบานสดใส มีสติปัญญาพิจารณาทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มุ่งประพฤติดี ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี พร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำรัสคุณธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี มาประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตของตนเอง สังคม ชุมชนและประเทศชาติที่สงบสุขและยั่งยืนตลอดไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: