พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๕๑


สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: