พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพฯ ๕๑


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (ครบกำหนด ๕๐ วัน)

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

ิพิธี

พิธี

พิธี

พิธี

นายประสงค์ พิทูรกิจจา และคุณหญิงสงวนศรี พิทูรกิจจา พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

พิธี

พิธี

นายทองใบ กลิ่นอุบล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมข้าราชการในสังกัดสนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตร

พิธี

พิธี

พิธี

พิธี

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจกหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แก่ผู้มาร่วมพิธีทุกคน

พิธี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธี

นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์

พิธี

นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

พิธี

พิธี

พิธี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ทอดผ้าบังสุกุล

พิธี

พิธี

พิธี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

พิธี

นายทองใบ กลิ่นอุบล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ซ้าย) และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะทำงาน

พิธี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: