พิธีี่ “๕ ธันวามหาราช” ๕๑


ภาพพิธีี่ “๕ ธันวามหาราช”
วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

dscf4966r

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายปานชัย บวรรัตนปราณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

พระอุดมธีรคุณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

คณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายทองใบ กลิ่นอุบล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายปานชัย บวรรัตนปราณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี
ทำบุญถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ (อาหารแห้ง)

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายทองใบ กลิ่นอุบล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

ข้าราชการทุกสังกัดลงนามถวายพระพร

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายปานชัย บวรรัตนปราณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
และการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายปานชัย บวรรัตนปราณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายยูซบ โต๊ะวัง
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมคณะฯ

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
เคลื่อนจากกองบิน ๕
ไปยังสถานที่ประกอบพิธี ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นางสาวสุธาวี อักษรทอง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายบงการ ลิมปะพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้
และถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายบงการ ลิมปะพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี
กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวามหาราช

นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มอบโล่ห์รางวัลผู้สนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราชัน
แก่นายทองใบ กลิ่นอุบล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: