รับสมัครร้านเกมสีขาว ๕๒


ประกาศรับสมัครร้านเกม ประจำปี ๒๕๕๒
เข้าร่วมโครงการ”ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน”
*********

ด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับสมัครร้านเกม เพื่อเข้ารับการประเมิน เป็น “ร้านเกมสีขาว  เพื่อเยาวชน”  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์  ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคสื่อที่เหมาะสม    โดยให้สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ   ติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ  หรือที่ http:// prachuabculture.wordpress.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๒
ดาวน์โหลด

>>>> ประกาศรับสมัครร้านเกมสีขาว
>>>> ใบสมัคร
>>>> คู่มือการคัดเลือก
>>>> แบบประเมินตนเองของร้านเกม
ประกาศรับสมัครร้านเกมสีขาวประกาศรับสมัครร้านเกมสีขาวโลโก้ร้านเกมสีขาว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: