ลานวัฒนธรรมนำไทยสู่สันติสุข ๕๑


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ดำเนินโครงการ

โครงการลานวัฒนธรรม นำไทยสู่สันติสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์

นายบงการ ลิมปะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี

ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายทองใบ กลิ่นอุบล วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระอุดมธีรคุณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์

พระอุดมธีรคุณ อัญเชิญพระวรธรรมคติ ของสมเด็จพระสังฆราช

นายชูชีพ สุขอนันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: