วันปิยมหาราช ปี ๕๒


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๒
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
*******
วันปิยมหาราช ๕๒วันปิยมหาราช ๕๒
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๒วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๒
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๒

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๒

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๒

วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: