วันอนุรักษ์มรดกไทย 53


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-3  เมษายน 2553

เนื่องในโอกาสวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   องค์อุปถัมภ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดย สภาวัฒนธรรม
จังหวัด
และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์             กำหนดจัดงาน
วันอนุรักษ์มรดกไทย
ระหว่างวันที่  1-3 เมษายน 2553 ณ บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ   ร. 9
(หน้าศาลากลางจังหวัด)
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       สยามบรมราชกุมารี
และเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดิน
ทุกสาขาที่บรรพบุรุษได้อนุรักษ์ สร้างสรรค์
และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน      รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับมรดกของแผ่นดิน

สำหรับกิจกรรมของงาน   ประกอบด้วย  วันที่  1   เมษายน
การประกวด  ”กลองยาว”            ชิงถ้วยรางวัล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
การแต่งกายย้อนยุค          พิธีเปิดงาน         และการแสดงเวทีกลาง
สำหรับวันที่
2    เมษายน     พิธีถวายสักการะ     (พุ่มดอกไม้สด)
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                ชมนิทรรศการครูแผ่นดิน
ศิลปินแห่งชาติ    การแสดงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน
การสาธิตการทำขนมไทย
การแกะสลักผักผลไม้ การสาธิตงานหัตถศิลป์
หัตถกรรมพื้นบ้าน  การออกร้านอาหารไทย  4  ภาค
และการรณรงค์
การแต่งกายแบบไทย    (มีของที่ระลึกสำหรับผู้แต่งกายไทยร่วมงาน)
ตลอดงานทั้ง 3 วัน

ขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ร่วมงานดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน.
ดาวน์โหลด >>> ประชาสัมพันธ์วันอนุรักษ์มรดกไทย 2553

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: