สัมมนาศูนย์ข้อมูลกลาง ๕๑


กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรรม

ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: