สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ปี ๕๒


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการสื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน
********
สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ปี ๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ปี ๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒สื่อเสียงสื่อสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: