ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒ หน้า ๒


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ประจำปี ๒๕๕๒
ประกวดการขับร้องประสานเสียง
และประกวดวาดภาพแสดงเรื่องราว (Storyboard)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์
********
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒

ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒

ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒
ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ปี ๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: