อบรมการบริหารงานบุคคล ๕๑


สำนักงานวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการนิเทศส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

�บรม

�บรม

�บรม

�บรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: