อบรมคอมพิวเตอร์ ๕๑ หลักสูตร ๑


กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ดำเนินการโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผู้เ้ข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: