อบรมคอมพิวเตอร์ ๕๑ หลักสูตร ๒


กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรรม

ดำเนินโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเว็บไซต์

ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๑

ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: