อบรมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๕๒ หน้า ๒


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism)
ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ คลองวาฬบีชรีสอร์ท ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
*******
อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอบรมผู้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอบรมผู้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: