อบรมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๕๒ หน้า ๓


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม
โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism)
ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ คลองวาฬบีชรีสอร์ท ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
*******อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริหารท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

อบรมผู้ให้บริการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: