อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒ หน้า ๒


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินโครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕
********อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๕๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: