อบรม อส.มศ.๕๑


กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรม (อส.มศ.) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ถ.สวนสน ต.ประจวบ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ซึ่ง อส.มศ. จะไดรับความรู้เรื่องการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางคณะผู้จัด จะนำ อส.มศ.ไปศึกษาดูภาพเขียนโบราณ อายุราว ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ปี ภายในถ้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางวันดี เมืองนารถ นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีเปิด

นางสาวพยุง วงษ์น้อย นักโบราณคดี ๗ว สำนักงานศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี กล่าวรายงาน

นางวันดี เมืองนารถ นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว บรรยายพิเศษ เรื่อง “การรักษามรดกทางวัฒนธรรม”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: