อบรม e-Services ๕๑


กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : การจัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา

การพัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)

โดยจะให้บริการประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการปฏิบัติธรรมแต่ละจังหวัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)

โดยจัดฝึกอบรมการใช้งานและติดตั้งระบบแก่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: