โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๒


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการ
จังหวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านโครงการตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี
**********

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: