ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ๕๒


ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมแสดงความรักความสามัคคี
ร้องเพลงชาติไทยในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ ถนนเลียบชายทะเล หน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
********

ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: