ประเพณีไทยทรงดำชุมชนร่มไทร 53

งานประเพณีไทยทรงดำชุมชนร่มไทร ปี 2553
เป็นประเพณีของชาวไทยทรงดำชุมชนร่มไทร เทศบาลตำบล กม.5
ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 14 เมษายน 2553
*******

ดูภาพเพิ่มเติม >>>

งานประเพณีไทยทรงดำตาลเจ็ดยอด 53

งานประเพณีไทยทรงดำตาลเจ็ดยอด ปี 2553
เป็นประเพณีของชาวไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 1 ตำบลไร่ก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 23 เมษายน 2553
*******

 

ติดตามต่อ >>>

เทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่ 1 ปี 53

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ
เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
.เทศกาลศิลปะ ณ หัวหิน ครั้งที่ 1″ (Hua Hin Arts Festival 2010)
ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2553
ณ บ้านศิลปิน., วิกหัวหิน และสวนศรี (Cicada Market)
********
 


ติดตามต่อ >>> บ้านศิลปิน  วิกหัวหิน  สวนศรี