งานเฉลิมพระเกียรติฯ 5 พ.ค.53

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อประสานงานชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
.
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60
ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553
ณ ซุ้มนิทรรศการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

********

ติดตามต่อ >>>