งานสืบสานวัฒนธรรมไทยหัวหิน ๕๓

สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ครั้งที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ ลานโผน กิ่งเพชร
*******

ประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๕๓

สภาวัฒนธรรมอำเภอบางสะพาน
ร่วมกับ
อำเภอบางสะพาน
จัดงานประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และงาน ๕ ธันวามหาราช
ประจำปี ๒๕๕๓

๕ ธันวามหาราช ๕๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

 

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๕๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓