วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕
ถ.สละชีพ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทร. ๐๓๒ ๖๐๔๓๐๗-๘ โทรสาร ๐๓๒ ๖๐๔๓๐๗
http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan
E-mail : prachuapculture@yahoo.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: