แนะนำเว็บไซต์พาโนรามาด้านวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมขอนำเสนอมุมมองวัฒนธรรมผ่านทางภาพถ่าย 360 องศา http://www.thai-culture.net/
(คำแนะนำ: ควรเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer)
panorama
.ทางทีมงานจะดำเนินการอัปเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
สามารถให้คำแนะนำ ติชม ได้ที่ prachuab_culture@yahoo.com