แนะนำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

แนะนำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://cd.m-culture.go.th/prajoub/
(คำแนะนำ: ควรเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer)
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ลองเข้าไปดู แล้วท่านจะรู้ว่าในจังหวัดประจวบฯ มีอะไรดี ดี อีกเยอะ !!!