งานประเพณีไทยทรงดำตาลเจ็ดยอด 53

งานประเพณีไทยทรงดำตาลเจ็ดยอด ปี 2553
เป็นประเพณีของชาวไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 1 ตำบลไร่ก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 23 เมษายน 2553
*******

 

ติดตามต่อ >>>